TAT Isan Weekday 2023

โครงการ อีสานม่วนกันวันธรรมดา ปี 2566

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ utu ชวนสมาชิกไปเช็คอินถิ่นแดนอีสานกับโครงการ อีสานม่วนกันวันธรรมดา ปี 2566 เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการท่องเที่ยวอีสานอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวในวันธรรมดา เน้นการท่องเที่ยว ในสถานที่ที่ได้รับมาตราฐาน SHA และ SHA+ เพื่อให้ร่างกาได้พักผ่อน ฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ นอนทำสปา ออกรอบกอล์ฟ พร้อมสูดโอโซนให้เต็มปอด แวะชิมอาหารเด็ดในร้านที่ได้รับคำแนะนำโดย THE MICHELIN GUIDE SELECTION 2023 โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Silver Age, Workation พร้อมรับคะแนนสะสมพิเศษ utu Points เพื่อแลกรับ Cashback สูงสุด 100% กับโครงการ อีสานม่วนกันวันธรรมดา ปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 นี้ 

เปิดกับประสบการณ์ “เที่ยวอีสานม่วนกันวันธรรมดา ปี 2566” พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายตลอดโครงการ  

“อีสานม่วนกันวันธรรมดา” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2566

50 utu Points

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน utu พร้อมลงทะเบียนสมาชิก   รับคะแนนสะสมพิเศษ

100 utu Points

ลงทะเบียนบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต บน utu แอปพลิเคชัน   รับคะแนนสะสมพิเศษ 

50 utu Points

รับชมวีดีโอ “อีสานม่วนกันวันธรรมดา ปี 2566” บนแอปพลิเคชัน utu    รับคะแนนสะสมพิเศษ 

250 utu Points

ชำระสินค้า บริการ ในภาคอีสานในร้านค้าที่ร่วมรายการ ด้วยบัตรเครดิต หรือ เดบิต ที่ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน utu ตั้งแต่ 500 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ

500 utu Points

ชำระค่าบริการ หรือค่าที่พัก, กิจกรรมทางกีฬา, สุขภาพ ด้วยบัตรเครดิต หรือ เดบิต ที่ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน utu ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป รับคะแนนสะสมพิเศษ

2500 utu Points

ชำระค่าบริการ หรือค่าที่พัก, ร้านอาหารในโรงแรม, กิจกรรมทางกีฬา, สุขภาพ ด้วยบัตรเครดิต หรือ เดบิต ที่ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน utu ตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไป รับคะแนนสะสมพิเศษ

500 utu Points

ชำระสินค้า บริการ ร้านค้าออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต หรือ เดบิต ที่ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน utu ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป รับคะแนนสะสมพิเศษ

 *ข้อกำหนด และเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

รับคะแนนสะสมพิเศษ เมื่อชำระสินค้า หรือบริการในร้านค้าโดยการกรอกรหัสโปรโมชัน

250 utu Points

ชำระสินค้า บริการ หรือค่าที่พัก ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 500 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ

วิธีการรับสิทธิ์ Promotion Code เพื่อรับ utu Points 

1. ใช้จ่ายกับร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าได้ที่นี่)
2. แจ้งความประสงค์ประสงค์ในการรับสิทธิ์ Promotion Code ผ่านช่องทาง Facebook utu Thailand: inbox หรือ Line: @ututhailand พร้อมแนบหลักฐานการใช้จ่ายกับร้านค้าพันธมิตร

วิธีการกรอก Promotion Code เพื่อรับ utu Points 

1. เปิดแอปพลิเคชัน utu เลือก Promotion บนหน้าหลัก 
2. เลือกเมนู Recommended 
3. เลือกที่รายการ TAT Isan 2023 Earn 250 utu Points 
4. กด Enter Code 
5. กรอกโค้ด 6 หลักเพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษ utu Points เป็นขั้นตอนสุดท้าย 

 *ข้อกำหนด และเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

THE MICHELIN GUIDE SELECTION 2023

ใช้จ่าย ณ ร้านที่ได้รับคำแนะนำจาก THE MICHELIN GUIDE SELECTION 2023 ภาคอีสาน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดขอนแก่น รับ 500 utu Points (มูลค่า 100 บาท) จำกัด1 คน 2 สิทธิ์ตลอดโครงการ

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษ 500 utu Points เมื่อชำระค่าอาหารในร้านที่ได้รับคำแนะนำจาก THE MICHELIN GUIDE SELECTION 2023

 1. สมาชิกจะได้รับ 500 utu Points เมื่อชำระค่าอาหารในร้านที่ได้รับคำแนะนำจาก THE MICHELIN GUIDE SELECTION 2023
 2. สมาชิกต้องแสดงหลักฐานการชำระค่าอาหารในร้าน THE MICHELIN GUIDE SELECTION 2023 กับแอดมิน ผ่านช่องทาง Facebook utu Thailand: inbox หรือ Line: @ututhailand
 3. สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ utu Points ภายใน 7 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 4. จำกัด 15 รายการแรก / จนกว่าจะครบสิทธิ์กำหนด (จำกัด 2 สิทธิ์ต่อสมาชิก)
 5. โปรโมชันนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 2566
 6. โปรโมชันนี้ สมาชิก utu จะได้รับคะแนนเป็นสกุล utu Thai Points หากเป็นสมาชิกที่มิได้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย จะได้รับคะแนนเป็นสกุล utu Traveler Points ที่มีมูลค่าการคำนวนผ่านสกุลเงิน USD ซึ่งมีมูลค่ารวมเท่ากับ utu Thai Points

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 50 คนแรก รับ Travel Kit

ที่ลงทะเบียนสำเร็จ 50 ท่านแรก จะได้รับ Travel Kits จัดส่งให้ถึงบ้านก่อนออกเดินทาง
https://forms.gle/aNKDbf4MJi6evwGz6

เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 50 คนแรก รับ Travel Kit 

 1. โปรโมชันนี้ใช้ได้กับสมาชิก utu ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
 2. สมาชิก utu ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีสานม่วนกันวันธรรมดา 50 ท่านแรก จะได้รับ Travel Kit จัดส่งให้ถึงบ้านก่อนออกเดินทาง 
 3. โปรโมชันนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 2566   
 4. กำหนดสิทธิ์รับ Travel kit สำหรับ 50 สิทธิ์ท่านแรกที่ลงทะเบียนของโครงการอีสานม่วนกันวันธรรมดาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 5. สมาชิกที่ทำการลงทะเบียนร่วมโครงการสำเร็จ 50 ท่านแรก จะได้รับอีเมลจากเจ้าหน้าที่ utu เพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการ
 6. เมื่อสมาชิกยืนยันสิทธิ์ และตอบกลับข้อมูลที่อยู่ผ่านทางอีเมล์แล้ว  ทาง utu จะจัดส่ง Travel Kit ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ
 7. โปรโมชันนี้้ สมาชิก utu จะได้รับคะแนนเป็นสกุล utu Thai Points หากเป็นสมาชิกที่มิได้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย จะได้รับคะแนนเป็นสกุล utu Traveler Points ที่มีมูลค่าการคำนวนผ่านสกุลเงิน USD ซึ่งมีมูลค่ารวมเท่ากับ utu Thai Points 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลำดับที่ 51 – 150 ท่าน รับ 1,000 utu Points

ที่ลงทะเบียนสำเร็จลำดับที่ 51 – 150 ท่าน จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 1,000 utu Points
https://forms.gle/aNKDbf4MJi6evwGz6

เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลำดับที่ 51 – 150 ท่าน รับ 1,000 utu Points 

 1. โปรโมชันนี้ใช้ได้กับสมาชิก utu ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

  สมาชิก utu ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีสานม่วนกันวันธรรมดาลำดับที่ 51-150 ท่าน จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 1,000 utu Points 

 2. โปรโมชันนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 2566
 3. กำหนดสิทธิ์รับ utu Points สำหรับ 100 สิทธิ์ท่านแรกที่ลงทะเบียนของโครงการอีสานม่วนกันวันธรรมดาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น 
 4. สมาชิกที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไขจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 1,000 utu Points ภายใน 7 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 5. โปรโมชันนี้ สมาชิก utu จะได้รับคะแนนเป็นสกุล utu Thai Points หากเป็นสมาชิกที่มิได้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย จะได้รับคะแนนเป็นสกุล utu Traveler Points ที่มีมูลค่าการคำนวนผ่านสกุลเงิน USD ซึ่งมีมูลค่ารวมเท่ากับ utu Thai Points

Check-in Snap & Share โพสต์ แชร์กิจกรรมการท่องเที่ยวในภาคอีสาน ลงในโซเชียลมีเดีย พร้อมติด Hashtag

#อีสานม่วนกันวันธรรมดา #IsanInLove #โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ #อีสานม่วนกันวันธรรมดากับutu รับ 2,500 utu Points 10 รางวัล

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรมพิเศษ Check-in Snap & Share

 1. ถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว ทำกิจกรรมกีฬา สุขภาพ สปา ที่พักหรือร้านอาหาร ในภาคอีสานที่ใดก็ได้ แล้วโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือ TikTok พร้อมติด Hashtag #อีสานม่วนกันวันธรรมดา #IsanInLove #โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ #อีสานม่วนกันวันธรรมดากับutu
 2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 2566 
 3. ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 5 มิ.ย. ที่หน้าเพจ Facebook และ Instagram utuThailand  
 4. ผู้ชนะกิจกรรมจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 2,500 utu Points  
 5. จำกัด 10 รางวัล  
 6. ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Inbox Facebook เพื่อแจ้ง E-mail ,ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน utu ภายในวันที่ 16 มิถุนายน ก่อนเวลา 16.00 น. หากพ้นข้อกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล  
 7. คะแนนสะสมพิเศษ 2,500 utu Points จะถูกดำเนินการเพื่อให้คะแนนแก่ผู้ชนะตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไปโดยใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการ 
 8. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  
 9. กิจกรรมนี้สำหรับคนที่มีถิ่นพำนักในไทยเท่านั้น  
 10. หากกรรมการพบว่าผู้เล่นคนใดทุจริตในการเล่นเกม ไม่ว่าวิธีใด จะถูกตัดสิทธิ์การลุ้นรับรางวัลทันที   
 11. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกและตัดสินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฎิบัติตามกฏ และกติกาที่ระบุไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับ หรือปฎิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามกติการของกิจกรรม หรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯมีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของบริษัทฯ นั้น  
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ บริษัท Rewards partner (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือและตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และญาติของพนักงาน หรือญาติของตัวแทน ในการร่วมกิจกรรม

 

วิธีการคัดเลือกได้ผู้รับรางวัล 

ผู้ได้รับรางวัลคือผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

การเลือกผู้ได้รับรางวัลเกิดจากการสุ่มเลือก จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! สำหรับกิจกรรมพิเศษ Virtual Talk ในหัวข้อ “ทิปอร่อย สุขภาพดี ตลอดทริปอีสาน” 

เชิญเข้ารับฟังการเสวนาในรูปแบบของ Virtual Talk เรื่อง “ทิปอร่อย สุขภาพดี ตลอดทริปอีสาน” โดยมีวิทยากรคือ คุณปวีณา วงศ์อัยรา นักกำหนดอาหารวิชาชีพ เป็นผู้ให้ความรู้ในการรับประทานอาหารและโภชนาการ เพื่อให้คุณสามารถท่องเที่ยวภาคอีสาน แบบ Healthy และ Enjoy ตลอดทริป

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง Google meet https://bit.ly/3GV8Kmv ในวันที่ 28 เม.ย. 2566 เวลา เวลา 11:30 – 12:30 น.

 

 1. สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Talk ได้ในวันที่ 28 เม.ย. 2566 เวลา เวลา 11:30 – 12:30 น. ผ่านช่องทาง Google Meet

 2. สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ร้านค้าพันธมิตร

ดาวน์โหลดและลงทะเบียนบัตรเครดิต / เดบิต ที่แอปพลิเคชัน utu วันนี้